Cơ sở vật chất thực tế

Công viên chứng nhận công nghệ tại Belarus và UAE
Các toà nhà văn phòng nơi làm việc của các nhà kế và đội ngũ nhà khoa học của công ty.
Xưởng sản xuất

Xưởng số 1

Địa điểm: 35A Selitsky str., Minsk

Mục đích: Sản xuất và lắp ráp

Diện tích: 4.332 m2.

Xưởng số 2

Địa điểm: 35A Selitsky str., Minsk

Mục đích: Phần sản xuất và lắp ráp với một tòa nhà hành chính và tiện nghi

Diện tích: 2.080 m2.

Xưởng số 3

Địa điểm: Minsk region, Minsk district, Novodvorsky rural council, 39

Mục đích: Xây dựng và tổ chức sản xuất linh kiện cho hệ thống vận chuyển chuỗi Skyway

Diện tích: 3.300 m2.

Xem video: