Một bộ phim tài liệu của nhà văn kiêm nhà báo Igor Shnurenko đã được phát hành

Tương lai đã ở đây. Igor Shnurenko, Anatoly YunitskiyTương lai đã ở đây. Igor Shnurenko, Anatoly Yunitskiy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *